Hästunderstödd socialpedagogisk verksamhet med terapeutisk effekt


Hästen har ett stort symbolvärde och återfinns i sagor, dikter, myter och olika berättelser. Vi rider, kör, tävlar, arbetar med den. Hästar ger oss ökat psykiskt och fysiskt välbefinnande, skapar nya arbetstillfällen och en meningsfull fritid. För många har hästen har en alldeles speciell ställning i våra liv. Många upplever att samvaron med hästarna är kravlös. Man vågar vara sig själv utan att bli bedömd utifrån utseende el dyl. Hästen kan ta emot förtroenden och hemligheter utan att man riskerar att de förs vidare. I stallet blir man "en i gänget" och man förenas i intresset för och arbetet kring hästarna.

I mitt stall arbetar vi tillsammans med gårdens 5 hästar. Kanske är det inte ridning som är det viktiga! Att vara med hästarna, att arbeta med kroppen eller få en stunds paus från sig själv och fokusera på hästarna, kanske är det som gör att man orkar vidare. Vi har en dialog med och utbyte av varandra och lär oss att ta hänsyn till varandra som samarbetspartners och levande varelser.

Ridterapi, eller HUT (HästUnderstödd Terapi), är inte en egen terapiform. Man kan i stället kalla det en insats med terapeutisk effekt som kan användas inom psykiatri, omsorg och socialt arbete. Den som bedriver ridterapi har en utbildning i botten som är basen i behandlingen/insatsen. Hästens roll är att vara häst, och medarbetare i insatsen!

Ridning har i många år utnyttjats i rehabiliterande syfte. Ryttaren får stimulans och träning när hon eller han känner hästens rörelser. Men ridningen och samvaron med hästen ger också känslomässiga effekter. Samspelet och kommunikationen mellan häst och människor tränas bl.a.genom kroppsspråk och tonfall. Detta samspel främjar människans kroppskännedom och självkänsla. Men att hantera hästar innebär också att vi måsta sätta gränser och bestämma, vilket gör att man måste vara modig ibland!

Vad skapar värden här i livet? De flesta skulle nog säja; "att bli sedd för den man är", "att betyda något för någon annan", "rutiner och struktur", "att tro på sin egen förmåga" som exempel. Allt detta kan man finna i samvaron med hästen! Vad ger då detta i förlängningen? Jo; motivation och egen vilja, abstrakt tänkande, förmåga till mentalisering (läs mer om det här),återhämtning och sist men inte minst ..GLÄDJE!

Det pågår forskning för att få fram evidens inom hästunderstödd terapi, några rapporter är redan publicerade. Problemet är att mänskliga värden sällan låter sig mätas på grund av sin komplexitet. Jag skulle önska att vi inom en snar framtid kan få "ökat välbefinnande" som kriterium för att få HUT/ridterapi! Målet är det viktiga - att få må bättre!

Vill du läsa om forskning kring djur i vård och socialpedagogik rekommenderas t ex följande länkar: http://www.halsansnatur.se/images/media/norling_djur.pdf samt http://www.ridterapi-novalis.se/att_arbeta_med_hastar.pdf

Att arbeta med hästen som arbetskamrat inom HUT, hästunderstödd terapi ("ridterapi") är mycket stimulerande. Jag är ridinstruktör i "Centrerad Ridning", utbildad Ridterapeut, har läst 3 år "Rehabiliteringsvetenskap med inrktning på ridterapi" på universitetsnivå samt läst 1 år "Socialpsykiatri" för att få specialistkompetens till min bakgrund inom psykiatrin. Jag ahr läst ett år på Linneuniversitetet i Kalmar, en kurs som heter "Hästunderstött socialt arbete". Vidare har jag bla läst Specialpedagogik för särskola 30 p, Pedagogik och ledarskap på Hästsportens folkhögskola, Strömsholm. Förutom detta så är jag diplomerad QiGong-instruktör samt diplomerad Andningsterapeut från Axelssons i Stockholm, läs mer om det här. Kropp och själ hör ihop!
Välkommen att kontakta mig för mer information!