Hästunderstödd verksamhet på Kyrsta


Hästen har ett stort symbolvärde och återfinns i sagor, dikter, myter och olika berättelser. Vi rider, kör, arbetar med den. Hästar ger oss ökat psykiskt och fysiskt välbefinnande, skapar nya arbetstillfällen och en meningsfull fritid. För många har hästen har en alldeles speciell ställning i våra liv. Många upplever att samvaron med hästarna är kravlös. Man vågar vara sig själv utan att bli bedömd. Hästen kan ta emot förtroenden och hemligheter utan att man riskerar att de förs vidare. I stallet blir man "en i gänget" och man förenas i intresset för och arbetet kring hästarna.

I mitt stall arbetar vi tillsammans med gårdens 6 hästar. Kanske är det inte ridning som är det viktiga! Att vara med hästarna, att arbeta med kroppen eller få en stunds paus från sig själv och fokusera på hästarna, kanske är det som gör att man orkar vidare. Vi har en dialog med och utbyte av varandra och lär oss att ta hänsyn till varandra som samarbetspartners och levande varelser.

Min bas i allt jag gör utgår från "Compassion". Det handlar om att bemöta andra människor med värme och vänlighet, men även ´sig själv när man har det svårt.Den utgår både från modern hjärnforskning och österländska metoder för närvaro och visdom. Det här synsättet hjälper mig att förstå och förklara på ett lättfattligt sätt.Läs mer om metoden på www.compassionlifestyle.se/

För att kunna göra förändringar, behöver man kunna känna sig trygg. ”Vanlig ridning” blir lätt både prestation, stress och skam Hästunderstödet behöver utformas på ett sätt där alla parter är trygga , för att relationen ska bli autentisk och meningsfull. För mig är relationen viktigast. Inte prestation.

Ridterapi, eller HUT (HästUnderstödd Terapi), är inte en egen terapiform. Man kan i stället kalla det en insats med terapeutisk effekt som kan användas inom psykiatri, omsorg och socialt arbete. Den som bedriver ridterapi har en utbildning i botten som är basen i behandlingen/insatsen. Hästens roll är att vara häst i insatsen!

Ridning har i många år utnyttjats i rehabiliterande syfte. Ryttaren får stimulans och träning när hon eller han känner hästens rörelser. Men ridningen och samvaron med hästen ger också känslomässiga effekter. Samspelet och kommunikationen mellan häst och människor tränas bl.a.genom kroppsspråk och tonfall. Detta samspel främjar människans kroppskännedom och självkänsla. Det är stora djur och genom att iaktta och lära sig mer om hästen, kanske man lär sig något om sig själv och få vara lite modig! Allt att vinna!

Vad skapar värden här i livet? De flesta skulle nog säja; "att bli sedd för den man är", "att betyda något för någon annan", "rutiner och struktur", "att tro på sin egen förmåga" som exempel. Allt detta kan man finna i samvaron med hästen! Vad ger då detta i förlängningen? Jo; motivation och egen vilja, abstrakt tänkande, förmåga till mentalisering (läs mer om det här),återhämtning och sist men inte minst ..GLÄDJE!

Det pågår forskning för att få fram evidens inom hästunderstödd terapi, några rapporter är redan publicerade. Problemet är att mänskliga värden sällan låter sig mätas på grund av sin komplexitet. Jag skulle önska att vi inom en snar framtid kan få "ökat välbefinnande" som kriterium för att få Hästunderstödda insatser! Målet är det viktiga - att få må bättre!

Vill du läsa om forskning kring djur i vård och socialpedagogik rekommenderas t ex följande länk: http://www.halsansnatur.se/images/media/norling_djur.pdf

Att arbeta med hästen som arbetskamrat inom psykiatrin är mycket stimulerande. Jag fortsätter hela tiden att utveckla mig, och läser vidare olika utbildningar. Slutar aldrig att vara nyfiken! Ständigt vill jag utveckla mig! Under 2020 kommer jag läsa på på både SLU och Linköpings universitet. Ska fördjupa mig mer inom ämnet "etologi" dvs läran om djurs beteenden. Jag ska läsa "Hästens beteendebiologi" samt "Djurpsykologi: beteende, kognition och relationer hos husdjur".
Nedan följer en del av de utbildningar jag har:
-ridinstruktör nivå III "Centrerad Ridning"
-Ridterapeut, läst 3 år "Rehabiliteringsvetenskap med inrktning på ridterapi" på universitetsnivå MIUN Östersund
-1 år "Socialpsykiatri" för att få specialistkompetens till min bakgrund inom psykiatrin.
-"Hästunderstött socialt arbete"Jag har läst ett år på Linneuniversitetet i Kalmar
-Specialpedagogik för särskola 30 p, Uppsala Universitet
-Pedagogik och ledarskap på Hästsportens folkhögskola, Strömsholm.
_QiGong-instruktör
-Mindfulnessinstruktör
-Andningsterapeut

Välkommen att kontakta mig för mer information!