Med hästen som arbetskamrat - relationen i fokus

Beskrivning:
Vi ser att det finns väldigt många definitioner på var hästen är, gör och bidrar med.

Vi vill därför reda ut begreppen och göra insatsen tydligt definierad och kopplad till befintliga metoder. Den etiska och djurskyddsmässiga aspekten för att tillgodose och säkerställa kvalitet och trovärdighet är i fokus under hela kursen. I takt med att allt fler aktörer tar med hästen i skola, omsorg och vård, har behovet ökat av att lära sig mer om vad arbetskamraten hästen behöver för ett hållbart arbetsliv. Detta snabbt växande område skapar ofta otydlighet för beslutsfattare, utbildare och vårdgivare att veta när insatser är hjälpsamma och hur de ska utföras.

Detta gör vi genom att sätta lika mycket fokus på patient, brukare, elevens behov såväl som hästens behov. Tidigare såg man till de prestationer som hästen stod för - idag ser vi till det relationella som hästen bidrar med- detta är ett paradigmskifte som ställer helt nya krav på kunskap och utövande.

I denna kurs har vi intensifierat samt riktat kursinnehållet till där man upplever att man har mest behov. Det finns många som arbetat länge med djur men saknat handledning/mentorskap varför vi även lagt stor vikt vid att skapa den möjligheten för deltagarna. Relation, etik, evidensbaserad kunskap, återhämtning är centrala begrepp som genomsyrar alla avsnitt.

Målgrupp:
• Alla som i sitt arbete i vård, skola eller omsorg möter personer som genomgår behandling/insatser som förstärks genom hästars närvaro och medverkan.
• Personer som är intresserade av att ha med hästar i behandling eller rekreation och vill få en stabil grund att stå på.Även för dig som är beslutsfattare i sådana insatser.

Innehåll:
Kursen är på totalt 6 dagar (80 timmar)och ges i Storvreta utanför Uppsala. Varje block innehåller teoretiska och praktiska avsnitt med tydlig koppling till fokusområdet. Mindfulnessövningar, Qigong samt naturbaserade upplevelser vid varje träff.

• Block 1; Hästen -etologi,övningar, forskning. Handledning 26-28/10 2018 (fre-sö)
• Block 2; Evidensbaserad praktik, metod, patient/klient, dokumentation, sammanfattning. Handledning 23-25/11 2018 (fre-sö)

Kursledare:
- Lena Stenvall, projektledare/utbildare på Skellefteå Kommun. Arbetar sedan 2013 med att utbilda chefer i psykisk hälsa kopplat till Arbetsliv samt i "evidensbaserad praktik". Sedan 1998 arbetat med hästar och hundar i sitt arbete vid psykiatriska kliniken i Skellefteå. Mindfulnessinstruktör. Startade "Passage" -verksamhet med hästar inom psykiatrin. Är Ridterapeut och har två utbildade terapihundar Jack & Pepper som 2014 utsågs av SKK till Årets sociala tjänstehundar. Arbetat med våldsutsatta kvinnor/trauma. Fördjupat sig i vårdplaner, koppla djur till behandling, engagerad i frågan om ”etik”- initiativtagare till landets första konferens i ämnet okt -16: www.kommunal.se/relationen-avgor-hur-djuren-mar-men-hur-reglerar-vi-detta-om-djur-etik-och-arbete-i-valfarden?vv_hit=true

- Anne Källgren, ridinstruktör, Qigonginstruktör, Mindfulnessinstruktör samt ridterapeut med eget företag, Kyrsta Häst. Vidareutbildningar inom pedagogik, ridterapi, socialpsykiatri och hästunderstött socialt arbete samt hästens sinnen, beteende och biomekanik. Har ett mycket stort intresse för pedagogik, etik, kommunikation, biomekanik och psykologi för både människa och häst. Fokus på hästen som arbetskamrat i varje block. Föreläsningar och övningar.Pris och villkor:
Kursen är öppen för alla. Mer information fås via kontaktsidan eller ring Anne Källgren 070-5807371.
Anmälan sker genom mail till anne@kyrsta.se samt inbetalning av anmälningsavgiften 1000:- på BG 653-4820 Totalt pris för hela kursen : Pris 8 600:- . Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person

Varmt välkomna till en unik utbildning!

Relation före prestation!inbjudan till kursen i PDF-format hittar du HÄR

You can never rely on a horse that is educated by fear! There will always be something that he fears more than you. But when he trusts you, he will ask you what to do when he is afraid. / Antoine de Pluvinel (1555-1620)