Kyrsta

För 10 år sedan köpte vi Kyrsta. Då hade det inte funnits djur på gården på länge, länge. Ladugården var kraftigt förfallen, och det mest var dimenstionerát för "häst- och vagntiden. Men med tiden så har det vuxit upp en gård som vi vill ha den, med många möjligheter för både mig och Morgan att få utlopp för alla våra intressen!

Det har varit mycket jobb men samtidigt, vilken glädje!